lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


WijsZo

WijsZo, onderdeel van het OPDC Meppel, is bedoeld voor kinderen die vastlopen op de reguliere basisschool. We spreken over vastlopen als de school en de ambulante dienst te weinig vooruitgang zien na het inzetten van gedragsinterventies op de school.

In een OPDC worden onderwijs en jeugdzorg gecombineerd. Het samenwerkingsverband PO2203 afdeling Meppel en de betrokken gemeenten werken samen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een effectief en doeltreffend programma samen te stellen die er op gericht is kinderen weer te laten integreren in het (reguliere) onderwijs.

Een plaatsing in WijsZo is voor drie maanden. School en ouders besluiten samen tot plaatsing. School kan contact opnemen met WijsZo om een kind aan te melden. Hiervoor is onder andere een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) nodig. Voor aanvullende documenten wordt er contact opgenomen met de IB’er. De school van herkomst behoudt zorgplicht. Een plaatsing bij WijsZo brengt geen extra kosten voor ouders met zich mee.

WijsZo heeft een eigen pagina op de website van het OPDC waar u meer informatie kunt vinden: https://opdcmeppel.nl/wijszo/.

U kunt hier de Informatiegids WijsZo downloaden voor meer informatie.

Aanmelding WijsZo

Scholen kunnen via Grippa een aanvraag indienen.

De benodigde formulieren zijn: 

WijsZo 1-4

WijsZo 5-8

​Deze formulieren vindt u onder het kopje 'WijsZo' op de pagina ‘Documenten en Formulieren