lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Extra ondersteuning

De Commissie Arrangeren van de afdeling Meppel is een commissie met deskundigen uit het werkveld. Er is expertise vanuit het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs cluster 3 en 4 en er zijn twee deskundigen uit het reguliere basisonderwijs.

De Commissie Arrangeren bestaat uit de volgende functionarissen:

  • Orthopedagoog cluster 3 (SO Mackay Meppel)
  • Pedagoog cluster 4 (Ambelt)
  • Orthopedagoog (SBO De Reestoever Meppel)
  • Deskundige basisonderwijs (tevens voorzitter)
  • Deskundige basisonderwijs.

De aanvraag voor extra ondersteuning wordt in principe door school in overleg met de ouder(s) / verzorger(s) gedaan. Deze aanvraag met handtekening en aangevuld met gegevens van de leerling, onderzoekrapportages en overige bijlagen wordt op de basisschool opgeslagen.

De basisschool is eigenaar van de aanvraag en stuurt de aanvraag digitaal door naar de secretariële ondersteuning van de commissie. Hier wordt de aanvraag gescreend op hiaten; als blijkt dat de aanvraag volledig is wordt deze minimaal twee weken voorafgaande aan de zitting van de Commissie Arrangeren digitaal doorgestuurd naar de commissieleden.

De secretariële ondersteuning nodigt ouders en school uit, notuleert tijdens de zitting, nodigt overige deskundigen uit en stelt de aanvraag toelaatbaarheidsverklaring op.

De aanvraag voor extra ondersteuning kan worden ingediend via meppel@po2203.nl