lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Wat is het Onderwijs Advies Team?

Het Onderwijs Advies Team (OAT) is een samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeente. Het OAT wil u helpen de beste plek voor uw kind te vinden, om een optimale ontwikkeling mogelijk te maken.

Het OAT wordt vertegenwoordigd door:

  •  Onderwijs: Samenwerkingsverband PO 2203, afdeling Meppel
  •  Zorg: Cosis, Expertisecentrum Kind, Jeugd en Gezin Meppel
  •  Gemeente: Meppel, Jeugd en Onderwijs

Wanneer hebt u het Onderwijs Advies Team nodig?

Uw kind bereikt binnenkort de schoolgaande leeftijd, en:

  • lijkt zich langzamer te ontwikkelen
  • er zijn vragen over de ontwikkeling
  • heeft veel verzorging nodig
  • er zijn opvoedingsvragen

Herkent u één van de bovenstaande situaties? Of zijn er andere vragen en gaat uw kind, jonger dan vijf jaar, nog niet naar school? Dan kan het Onderwijs Advies Team u ondersteunen. Het Onderwijs Advies Team is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar.

Wat doet het Onderwijs Advies Team?

In dit team zijn experts vanuit het onderwijs, zorg en gemeente betrokken. Samen verkennen zij wat uw kind nodig heeft en geven hierover advies. Dit advies geeft aan welke vorm van onderwijs passend is; regulier (met of zonder ondersteuning) of speciaal. Ook kan blijken dat een combinatie van onderwijs met zorg het beste aansluit.

Aanmelding

Aanmelden kan door de volgende formulieren te downloaden en deze in te dienen bij: oat.mep@po2203.nl

Het OAT vergadert elke donderdag van 13.30 - 14.30 uur.