lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Orthopedagogen

Afdeling Meppel van het Samenwerkingsverband PO 2203 heeft een orthopedagogenpoule. Dit expertiseteam bestaat uit drie orthopedagogen en twee psychologisch assistenten. Er wordt met de scholen binnen afdeling Meppel intensief samengewerkt om het Passend Onderwijs inhoud te geven. De orthopedagogen kunnen worden gevraagd voor een consultatie of diagnostiek.

Aanmelding Orthopedagogenpoule

Scholen kunnen via Grippa een aanvraag voor de orthopedagogenpoule indienen.

De formulieren voor het aanvragen zijn te downloaden via Grippa.

De benodigde formulieren zijn:

Verder kan hierbij aanvullende informatie zoals eerdere onderzoeksverslagen, (P)AB verslagen, LOVS gegevens etc. meegestuurd worden.

Na het aanmelden worden de formulieren zo snel mogelijk in behandeling genomen. De orthopedagoog of psychodiagnostisch medewerker neemt daarop contact met school op om een afspraak te maken.

Deze formulieren vindt u ook onder het kopje 'Orthopedagogen' op de pagina ‘Documenten en Formulieren’.