lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ambulante Dienst

Wanneer kinderen een specifieke onderwijsbehoefte hebben kunnen scholen een beroep doen op de ondersteuning vanuit de ambulante onderwijskundige dienst afdeling Meppel. Het doel van ambulante onderwijskundige dienst is dat een kind, met specifieke onderwijsbehoeften, zo goed mogelijk deel kan nemen aan het regulier onderwijs.

Binnen deze dienst werken professionals die gespecialiseerd zijn in het omgaan met kinderen met gedrag- en ontwikkelingsstoornissen, kinderen die lichamelijk- en/of meervoudig beperkt, langdurig ziek of zeer moeilijk lerend zijn.

De ambulante onderwijskundige dienst werkt nauw samen met leerkrachten, ouders en andere betrokkenen.

De begeleiding kan o.a. gaan om coaching of begeleiding van de leerkracht of intern begeleider, het adviseren m.b.t. klassenmanagement, het geven van scholing, voorlichting of het tijdelijk verzorgen van specifieke leerlingbegeleiding. Observaties en oudergesprekken vormen tijdens de begeleiding een leidraad. Ook kan het van belang zijn om multidisciplinair te werken. Het geven van adviezen en het aanleren van vaardigheden is maatwerk, gericht op de specifieke situatie van de leerling.

Aanmelding Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB)

Scholen kunnen via Grippa een PAB aanvraag indienen.

Het benodigde formulier is: AB Meppel - Aanvraagformulier PAB.

Dit formulier vindt u onder het kopje 'Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB)' op de pagina Documenten en Formulieren’.