lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Commissie Arrangeren

De Commissie Arrangeren (CA) van de afdeling Meppel is een commissie met deskundigen uit het werkveld. Er is expertise vanuit het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs (zeer moeilijk lerend en gedragsondersteuning) en er zijn twee deskundigen uit het reguliere basisonderwijs.
Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan de school een aanvraag voor een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring (SBO/SO) indienen.
Deze aanvragen worden beoordeeld door de Commissie Arrangeren, bestaande uit de volgende functionarissen:

  • Coördinator
  • Orthopedagoog
  • Gedragswetenschapper
  • Intern Begeleider Primair Onderwijs

De aanvraag voor extra ondersteuning wordt door school in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) gedaan. De basisschool dient deze aanvraag digitaal in. De secretariële ondersteuner nodigt ouders en school uit en stuurt de aanvraag door naar de Commissie Toewijzing.

U kunt het volgende aanvragen bij de CA:

Arrangement of Toelaatbaarheidsverklaring

  • De benodigde formulieren kunt u downloaden op deze pagina onder het kopje 'Arrangement of Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)'.

Consultatie

  • De benodigde formulieren kunt u downloaden op deze pagina onder het kopje 'Consultatie'.

Groepsarrangement

  • De benodigde formulieren kunt u downloaden op deze pagina onder het kopje 'Groepsarrangement'.

Verlenging/wijziging/evaluatie arrangement

  • De benodigde formulieren kunt u downloaden op deze pagina onder het kopje 'Verlenging/wijziging/evaluatie arrangement'.