lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Commissie Arrangeren

De Commissie Arrangeren (CA) van de afdeling Meppel is een commissie met deskundigen uit het werkveld. Er is expertise vanuit het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs (zeer moeilijk lerend en gedragsondersteuning) en er zijn twee deskundigen uit het reguliere basisonderwijs.
Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan de school een aanvraag voor een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring (SBO/SO) indienen.
Deze aanvragen worden beoordeeld door de Commissie Arrangeren, bestaande uit de volgende functionarissen:

  • Coördinator
  • Orthopedagoog
  • Gedragswetenschapper
  • Intern Begeleider Primair Onderwijs

De aanvraag voor extra ondersteuning wordt door school in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) gedaan. De basisschool dient deze aanvraag digitaal in. De secretariële ondersteuner nodigt ouders en school uit en stuurt de aanvraag door naar de Commissie van Toewijzing.

U kunt het volgende aanvragen bij de CA:

Arrangement of Toelaatbaarheidsverklaring

Consultatie

Groepsarrangement

Verlenging/wijziging/evaluatie arrangement

NB. Alle benodigde formulieren vindt u ook bij ‘Documenten en Formulieren’.