lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Raad van Toezicht

 

Onafhankelijk intern toezicht
Per 01-08-2017 werkt SWV PO 2203 met een raad van toezicht. Deze is samengesteld uit drie onafhankelijke leden, die toezicht houden op het bestuur. De toezichthoudende taken zijn per genoemde datum overgedragen aan de raad van toezicht. De Algemene Ledenvergadering wordt om goedkeuring gevraagd betreffend de het jaarverslag, de meerjarenbegroting en het ondersteuningsplan.

Samenstelling
De leden van de raad van toezicht zijn:
dhr. H. (Hans) Meuzelaar, voorzitter

Voor contact kunt u de bereikbaarheidsgegevens van het bestuurskantoor hanteren. 

Documenten (downloads)