lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Algemene informatie

Het basisonderwijs is verantwoordelijk voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat gebeurt zoveel mogelijk op de eigen school.
Daarnaast geeft het Samenwerkingsverband (SWV) toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) af voor het Speciaal Onderwijs (SO) als dat noodzakelijk blijkt en voor het Speciaal Basisonderwijs (SBO).

Het SWV werkt in drie afdelingen en bij elke afdeling zijn coördinatoren benoemd die de school en ouders bij de extra ondersteuning en de afgifte van een TLV begeleiden.

Mochten onverhoopt zaken niet naar uw wens verlopen, dan kunt u ook bij hen terecht om uw vraag of klacht toe te lichten. Zij zullen u zo nodig in contact brengen met het schoolbestuur. Als ouders het niet eens zijn met het schoolbestuur, dan is het schoolbestuur het eerste aanspreekpunt. Elk schoolbestuur heeft een klachtenregeling.
In overleg met het schoolbestuur kan, als men er niet uit komt, een onderwijsconsulent om advies vragen of in geval er een geschil ontstaat, kunnen de ouders dit ook voorleggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Er zijn Commissies Arrangeren (CA) met deskundigen die bepalen welke extra ondersteuning noodzakelijk is.

Het SWV heeft voor alle scholen een bepaald niveau van basisondersteuning vastgesteld. De komende jaren zullen scholen hun schoolplannen zo inrichten, dat meer en meer naar dit niveau van basisondersteuning wordt toegewerkt. In het schooleigen schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe de school dit wil realiseren.