lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Afdeling Meppel

De Afdeling Meppel van Samenwerkingsverband PO 22.03 bestaat uit zeven besturen met 37 scholen voor Primair basisonderwijs. Zij werken samen om Passend Onderwijs te realiseren. In Meppel bevindt zich een school voor speciaal basisonderwijs, de Reestoeverschool en een school voor speciaal onderwijs, de Mackayschool. In totaal bezoeken circa 5.500 leerlingen de scholen in Meppel.

Sinds 1 januari 2021 heeft afdeling Meppel een Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC). Dit is een bovenschoolse voorziening die verbonden is aan het Samenwerkingsverband PO 2203.

De afdeling Meppel bestaat uit de gemeente Meppel, een deel van De Wolden, een deel van Staphorst en een deel van Westerveld. Welke leerlingen wel en niet tot de afdeling behoren, wordt bepaald door de postcode van het woonadres van de leerling of de school van inschrijving (zie 'Besturen en scholen' en bijbehorende kaart).

De coördinator van de afdeling is de mevrouw Karin Hilgenga.