lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Reestoeverschool

Reestoeverschool (SBO)
Jacob Marisstraat 1
7944 EM Meppel
Tel.: 0522 – 25 15 75


De leerlingen die op de Reestoeverschool worden aangemeld hebben een specifieke hulpvraag m.b.t. gedrag- en/of leren. De reguliere basisschool is niet (meer) in staat het kind van deze speciale hulp te voorzien. De Reestoeverschool heeft die mogelijkheden wel om meer speciale zorg te bieden. Zo zijn de groepen aanmerkelijk kleiner dan in het reguliere basisonderwijs en zijn de groepsleerkrachten extra geschoold. Ook van groot belang is de professionele ondersteuning van een team specialisten.

Centraal in de visie van de school staan de begrippen effectief en affectief onderwijs. 
Effectief in de zin van dat de leerlingen, binnen hun mogelijkheden, zoveel mogelijk op de Reestoeverschool gaan leren. Affectief onderwijs echter als basis. Er moet op school een positieve sfeer zijn, waar kinderen veilig zijn en zich goed voelen en waar ze leren omgaan met elkaar en met het schoolteam.

Voor meer informatie over de Reestoeverschool zie de website van deze school in Meppel.