lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


G.J. v.d. Ploegschool

G.J. v.d. Ploegschool (ZMLK)
Wielewaal 1
7905 GX Hoogeveen
Tel.: 0528 – 23 44 44

De G.J. van der Ploegschool is een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). De leerlingen zijn verdeeld over twee locaties.
Op de hoofdlocatie (van der Ploegschool), zijn 4 SO-groepen en 2 VSO-groepen gehuisvest. Op de nevenlocatie aan de Mimosastraat, de Windroos, zijn er nog 5 VSO-groepen.

In het SO zitten leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Binnen de school is de combinatie van onderwijs en zorg erg belangrijk. Uitgangspunt is, dat ieder kind uniek is en vanuit die gedachte wordt elke leerling zo goed mogelijk geholpen en gestimuleerd om zich goed te kunnen ontwikkelen.

De leerlingen van het SO zijn verdeeld over 4 groepen, te weten: onderbouw, middenbouw, middenbouw beschermd en bovenbouw. Elke groep heeft een leerkracht en een onderwijsassistent.  De groepen zijn klein mogelijk zodat er optimale aandacht is voor elk kind. Daarnaast werken er nog zorgondersteuners van Promens Care op school.
De zorgondersteuners zijn een aantal uren aanwezig om extra ondersteuning voor bepaalde leerlingen te bieden.

In het SO ligt de nadruk veelal op spelontwikkeling, mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling, communicatie, praktische redzaamheid, rekenvaardigheden, zintuiglijke en motorische ontwikkeling, praktische redzaamheid en het aanleren van sociale vaardigheden.

Meer informatie over de G.J. van der Ploegschool in Hoogeveen vindt u op de website van de school.