lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


De Carrousel

De Carrousel (SBO)
Wielewaal 1
7905 GX Hoogeveen
Tel.: 0528 -23 44 44

De Carrousel is een Christelijke school voor speciaal basisonderwijs (SBO).
De Carrousel maakt deel uit van de Stichting Legato Hoogeveen en geeft onderwijs
aan kinderen die om welke reden dan ook zich in het regulier onderwijs niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen.

De school heeft de naam “de Carrousel” gekregen omdat de school gezien wordt als een veilige en vrolijke plaats, van waaruit de kinderen de wereld in kunnen kijken. De Carrousel kan langzaam en vlug draaien, aangepast aan het niveau van de kinderen. Er zijn verschillende plaatsen op de Carrousel voor ieders smaak en keuze, maar steeds kleurrijk en vrolijk. De Carrousel draait rond vanuit een stevig centrum, dus de kinderen weten zich altijd geruggensteund.

De Carrousel heeft in haar visie als kernbegrip ‘samenwerken’.

Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten leren kinderen van elkaar.

Er worden bewust werkvormen en leersituaties gecreëerd, waarin de kinderen leren om respect te hebben voor de ander en zich sociaal vaardig te gedragen.

De school bevordert dat kinderen in samenwerking met andere kinderen hun zelfvertrouwen ontwikkelen en voor zichzelf leren opkomen.

Op de website van de school vindt u praktische en inhoudelijke informatie over de Carrousel.