lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Mackayschool

Mackayschool voor ZML
Colijnstraat 4
7942 BH Meppel
Tel: 0522 – 25 19 82


De Mackayschool is een school voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZML).
In deze school is de combinatie van onderwijs en zorg zeer belangrijk. De school is dynamisch en ontwikkelt zich meer en meer tot een expertisecentrum voor leerlingen die zeer moeilijk leren én die bijzondere zorg nodig hebben.
In een prachtig modern en functioneel ingericht gebouw aan de Colijnstraat in Meppel ontvangen ruim honderd leerlingen uit Meppel en de wijde omgeving hun onderwijs 'op maat'. Allen hebben een beperking om zelfstandig kennis te verwerven of met het zich eigen maken van vaardigheden.
De school is ingericht voor de jongste leerling tot en met de oudste, van 4-20 jaar oud biedt de school leerlingen onderwijs en zorg in een veilige en vertrouwde omgeving.

De Mackayschool stelt leerling-kenmerken en onderwijsbehoeften centraal in haar onderwijsinrichting.
Er wordt planmatig toegewerkt naar een uitstroomperspectief dat past bij deze kenmerken en behoeften.
De Mackayschool hanteert  4 uitstroomperspectieven en ontwikkelt leerroutes die leiden tot de vaardigheden die behoren bij het betreffende uitstroomperspectief. Leerstofaanbod, leertijd, het pedagogische en het didactische handelen worden daarbij afgestemd op de behoeften in aanbod en aanpak die per route zijn vastgesteld, waarbij ruimte is eigenheid en specifieke individuele behoeften van leerlingen. 

Op die manier probeert de Mackayschool boeiend onderwijs te geven met passende zorg, waarbij uit ieder kind het beste wordt gehaald.

Voor meer informatie kijk op de website van de Mackayschool in Meppel.