lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Speciaal (basis)onderwijs

Leerlingen ontvangen extra ondersteuning in het basisonderwijs. Het is echter mogelijk dat er een moment komt waarop de gewone basischool een leerling onvoldoende ondersteuning kan bieden. In overleg met de ouders wordt dan bekeken of een plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of voor speciaal onderwijs (SO) een oplossing zou kunnen bieden. 
Een beslissing tot het plaatsen in het SBO of SO moet worden onderbouwd door de Commissie Arrangeren.
Wanneer deze commissie van mening is dat een SBO- of SO-plaatsing noodzakelijk is zal de Commissie Arrangeren een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie Toewijzing.