lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Extra ondersteuning

In aansluiting op de basisondersteuning wordt iedere school in staat gesteld om aanvullende voorzieningen te realiseren.

In het schoolondersteuningsprofiel van de school  worden de “plus-voorzieningen” zoals de school deze realiseert onder het kopje basisondersteuning+ beschreven.

Bovenop het niveau van basisondersteuning en basisondersteuning+ kan een school over extra ondersteuningsmogelijkheden beschikken of besluiten die te ontwikkelen. Deze extra-ondersteuning wordt uitgewerkt in “arrangementen” die per school en schoolbestuur inhoudelijk en organisatorisch kunnen verschillen. Voor alle leerlingen die aan deze extra-voorzieningen (arrangementen) deelnemen geldt:

 • dat voor deze leerlingen een individueel Ontwikkelingsperspectief (OOP) is opgesteld en
 • dat de bestuurs-Cie voor Arrangeren (bestuurs-CA) van het betreffende bestuur positief over de aanvraag heeft geoordeeld.

 

De bestuurscommissie voor Arrangeren

Ieder schoolbestuur heeft een commissie voor arrangeren geïnstalleerd waarbij de scholen van dat schoolbestuur hun aanvraag voor een arrangement kunnen aanmelden.

Als een leerling niet afkomstig is van één van de scholen die onder deze besturen vallen (bijv. door verhuizing uit een andere regio of vanuit een voorschoolse situatie), kan de aanvraag in schooljaar 2023-2024 worden ingediend bij de Commissie Arrangeren van Accrete (geriekevantil@accrete.nl).

De contactpersonen voor de vijf bestuurs-CA’s in de afdeling Steenwijk zijn:

 • Voor Florion: Elly Hofstede (onderwijsondersteuning@florion.nl);
 • Voor St. Op Kop: Sandra Wolken (sandra.wolken@stichtingopkop.nl);
 • Voor PCO Accrete: Gerieke van Til (geriekevantil@accrete.nl);
 • Voor St. Catent: Sanne Roerink (s.roerink@catent.nl);
 • Voor St. Aves: Ina Oosterhuis (ina.oosterhuis@ijsselgroep.nl).

De bestuurs-CA van ieder schoolbestuur bestaat tenminste uit:

 • Een onafhankelijk voorzitter;
 • Een directeur of een trajectbegeleider van het betreffende schoolbestuur en
 • Een deskundige (ortho-pedagoog of pedagoog) die tevens verantwoordelijk is voor het opstellen van het “tweede deskundigenadvies”

Afhankelijk van de casus zijn voor de bijeenkomst van de bestuurs-CA oproepbaar:

 • Een jeugdarts van de GGD (CJG);
 • Deskundigen vanuit SBO / SO cluster 2, 3 en 4 en/of de eigen organisatie;
 • Een vertegenwoordiger vanuit het CJG (bijv. schoolmaatschappelijk werk) en
 • Deskundigen die bijvoorbeeld in een eerder stadium betrokken waren (denk aan onderzoekers van audiologisch centrum, logopedisten of vertegenwoordigers MKD / peuterspeelzaal.