lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een wettelijk verplicht document waarin de school haar visie, ambitie en werkwijze toelicht. Dit document is aan ouders kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld op de schoolwebsite. Voor de volledige tekst raadpleegt u de gegevens die de school zelf verstrekt.

In of bij het document zijn ook de kengetallen van het schooljaar vermeld: de groepsgrootte en -samenstelling, de aanwezige ondersteuningsbehoeften en de geboden basis- en extra ondersteuning. Ook wordt de aanwezige expertise in beeld gebracht. De gegevens uit het schoolondersteuningsprofiel worden door de Commissie Arrangeren gehanteerd bij de beoordeling van aanvragen van extra ondersteuning voor een leerling.

Met name het laatste getalsmatig deel is in SWV PO 2203 van alle deelnemende scholen te overzien. Bij de drie afdelingen vindt u op de kaart bij besturen en scholen per school het compact schoolondersteuningsprofiel (compact SOP).

Toelichting op het Compact SOP

Iedere school hanteert in ieder geval onderstaande drie onderdelen:

1. De diversiteit van de leerling populatie: de Diversiteitsmeter brengt de diversiteit van de ondersteuning binnen de groep en school in beeld. Hoe hoger de score op diversiteit, des te uitgebreider is de gevraagde ondersteuning in de groep of school.

2. De mate van expertise van het schoolteam: de Expertise Scan brengt voor tien leer- en ontwikkelgebieden de mate van expertise van de teamleden van de school in beeld. Hoe hoger de score, des te uitgebreider is de aanwezige expertise in de school.

3. De kwaliteit van de basisondersteuning: de Monitor Basisondersteuning brengt, op basis van dertien ijkpunten, de kwaliteit van de basisondersteuning van de school in beeld. Hoe hoger de score, des te beter wordt de kwaliteit van de basisondersteuning door de school zelf beoordeeld.

***

Naar keuze van de school worden wellicht ook andere onderdelen in beeld gebracht:

4. De kwaliteit van de inspectie-indicatoren: de Inspectiemeters brengen, op basis van kwaliteitsstandaarden voor verschillende schooltypen en samenwerkingsverbanden (PO en VO), de kwaliteit van het onderwijs van de school in beeld. Hoe hoger de score (zie de kleuren legenda), des te hoger is de  kwaliteit van de inspectie indicatoren.

5. De kwaliteit van de extra ondersteuning: de Monitor Extra Ondersteuning brengt, op basis van drie ijkpunten, de kwaliteit van de extra ondersteuning van de school in beeld. Hoe hoger de score (zie de kleuren legenda) hoe hoger de kwaliteit van de extra ondersteuning is.

6. Omvang van de Extra Ondersteuning: de omvang van de Extra Ondersteuning brengt het aantal leerlingen met een TLV of arrangement van de school in beeld.

7. De mate van tevredenheid van de school over het samenwerkingsverband: de Tevredenheidsmeter school brengt, op basis van vijf tevredenheidsgebieden, de mate van tevredenheid over het samenwerkingsverband van de school in beeld. Hoe hoger de score (zie de kleuren legenda) hoe hoger de mate van tevredenheid is.