lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Onderwijs

De extra ondersteuning van leerlingen met een ondersteuningsvraag is thuisnabij georganiseerd.
De arrangementen en de verwijzing naar het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs worden vanuit de afdelingen georganiseerd.
Het samenwerkingsverband kent drie afdelingen: de Afdeling Hoogeveen, de Afdeling Meppel en de Afdeling Steenwijk.

Binnen de grenzen van het beleid van het Samenwerkingsverband dragen de besturen in een bepaalde afdeling zorg voor de extra ondersteuning in de eigen afdeling. Zij doen dat in afstemming met elkaar.

Vacature voorzitter / pedagoog - commissie toewijzing passend en inclusiever onderwijs SWV PO 2203 per 1 sept. '24