lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Passend Onderwijs

Iedere leerling hoort het onderwijs te krijgen dat bij hem/haar past, het liefst zo dicht mogelijk bij de woonplaats. De schoolbesturen hebben de plicht om hiervoor te zorgen. Gezamenlijk organiseren zij dit in het samenwerkingsverband.
De kwaliteit van ondersteuning willen we verankeren en verbeteren waar nodig. Daarbij betrekken we graag de scholen, de ouders, de jeugdzorg en vanzelfsprekend ook ieder ander of iedere andere organisatie die hieraan kan bijdragen.