Nieuwsbrieven archief

Hieronder kunt u eerder uitgebrachte nieuwsbrieven van Samenwerkingsverband PO 2203 downloaden:

 

Nieuwsbrief 13 - december 2016 met bijlage ‘Schoolverzuim en Leerplichtwet’ van Ingrado

Nieuwsbrief 14 - april 2017

Nieuwsbrief 15 - juni 2017 met bijlage 'Dyslexiezorg regio Drenthe'

Nieuwsbrief 16 - september 2017 met bijlage vernieuwde Plaatsingswijzer

Nieuwsbrief 17 - december 2017

Nieuwsbrief 18 - maart 2018

Nieuwsbrief 19 - juni 2018

Nieuwsbrief 20 - september 2018

Nieuwsbrief 21 - december 2018 met bijlage 'Salamanca Verklaring'

Nieuwsbrief 22 - maart 2019 met bijlage het Advies Diabeteszorg in het onderwijs dd. december 2018

Nieuwsbrief 23 - juni 2019

Nieuwsbrief 24 - september 2019

Nieuwsbrief 25 - december 2019 met bijlage 'Aanvraag extra ondersteuning in SWV PO 2203'

Nieuwsbrief 26 - maart 2020 met bijlage 'beknopt intern kwaliteitsonderzoek'

Nieuwsbrief 27 - juni 2020 met bijlagen 'Opleiding Topdogtrainer brochure 2019' en 'Staatscourant subsidie achterstanden'