lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Schoolondersteuningsprofiel

Per schooljaar ’16-’17 hebben de scholen van PO 2203 een schoolondersteuningsprofiel opgesteld volgens het model van MonPas (Framework). De scholen van Aves, Catent en Florion hebben de keuze om eventueel een ander format aan te leveren.

Het schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document dat op de website van de school te vinden is. Het vermeldt de groepssamenstelling en een getalsmatig overzicht van ondersteuningsvragen in de school. Tevens wordt de aanwezige expertise in beeld gebracht, alsook de geboden basis- en extra ondersteuning in de groepen.

De schoolgegevens worden door de Commissie Arrangeren gehanteerd bij de beoordeling van aanvragen van extra ondersteuning voor een leerling.