Overig SO en SBO

Leerlingen die zijn aangewezen op Speciaal Onderwijs of Speciaal Basisonderwijs worden zoveel mogelijk geplaatst op één van de scholen van het samenwerkingsverband.
Als dit niet mogelijk is of een andere specialistische school noodzakelijk is, dan wordt verwezen naar een school buiten het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband dient daar goedkeuring aan te geven en de noodzaak voor plaatsing te onderschrijven. In dat geval geeft het samenwerkingsverband een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. De intern begeleider, die aan elke basisschool verbonden is, is op de hoogte van de procedure voor het verkrijgen van een TLV.