De Twijn

De Twijn maakt geen onderdeel uit van SWV PO 2203, maar er zijn leerlingen die de Twijn bezoeken. Onderwijscentrum de Twijn biedt onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking en/ of leerlingen met een meervoudige beperking en is geclusterd in een afdeling SO (leerlingen van 4-12 jaar) en VSO (leerlingen van 12-20 jaar). Ook langdurig zieke leerlingen zijn welkom op de school.

Voor meer informatie over de Twijn zie de website van deze school in Zwolle.