Onderwijsexpertisecentrum 't Ravelijn Steenwijk

De Vesting 15
8332 GL Steenwijk
Tel.: 0521 – 71 25 00

Onderwijsexpertise centrum 't Ravelijn (OEC 't Ravelijn) biedt onderwijs aan leerlingen die vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen, leerproblemen of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Op OEC ‘t Ravelijn gaan ongeveer 190 leerlingen naar school. Wij bieden de leerlingen onderwijs waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en de belangstelling van het kind. We sluiten daarbij aan bij de kerndoelen uit het speciaal onderwijs met een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen. OEC 't Ravelijn is kort gezegd, bestemd voor kinderen bij wie het ontwikkelingsproces is verstoord of waar het verstoord dreigt te worden. De oorzaak, maar ook de aard daarvan is voor ieder kind anders. Vaak is er sprake van een (zeer) complexe problematiek en is het één het gevolg van het ander. Deze problematiek brengt met zich mee dat leerlingen vaak belemmerd worden in hun leerproces en dit kan betekenen dat het onderwijs anders georganiseerd moet worden en dat de doelen uit het regulier onderwijs aangepast moeten worden. Ieder kind krijgt een eigen aanpak verzorgt door personeel met expertise en gericht op gedrag, leren en ontwikkelingshulpvragen. 

Meer informatie over OEC 't Ravelijn in Steenwijk vindt u op de website van de school.