Doelen

Visie

De vereniging PO 2203 ziet als haar opdracht dat zoveel mogelijk van de in onze regio woonachtige leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Missie

We zijn er van overtuigd dat ieder kind met eigen mogelijkheden en talenten de ruimte en aandacht moet krijgen die het verdient; we spannen ons in voor alle leerlingen een ononderbroken ontwikkeling mogelijk te maken. De beste onderwijskansen voor elk kind zoeken we thuisnabij in wijk of dorp. Waar nodig wordt sociaal-maatschappelijke zorg gecombineerd met onderwijs en ondersteuning. Als einddoel zien we een actieve deelname in de samenleving. Voor het zover is dragen we onze leerlingenpopulatie met een passend advies over aan het voortgezet onderwijs.

Werkdoelen ’19-’23

Voor de schooljaren ’19-’23 staan onderstaande doelen centraal in ons werken:

  1. De leerkracht maakt onderwijs passend,
  2. Voorrang aan preventief handelen in plaats van curatief handelen,
  3. Actieve samenwerking van onderwijs, ondersteuning en jeugdhulp.