Welkom

Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk op hun plek  komen te zitten in het basisonderwijs.
In verschillende afdelingen werken scholen voor basisonderwijs samen om aan alle leerlingen die beste onderwijsplek te kunnen geven.
Daarbij kijken de scholen het liefst naar wat de leerling kán in pSWV PO2203laats van wat hij níet zou kunnen. De samenwerkende scholen in een regio vormen met elkaar een samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling Meppel/Hoogeveen/Steenwijk) wil onderwijs bieden aan iedere leerling en dat onderwijs moet passen bij wat de leerling kan. Binnen het gewone basisonderwijs en, als dat nodig is ook in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, bieden de scholen daarom onderwijs aan waarin veel gedifferentieerd wordt. In zo’n vorm van onderwijs kan elke leerling aan zijn trekken komen en al zijn mogelijkheden leren benutten.

Op deze website vindt u alle informatie over samenwerkingsverband PO 2203. Blijft u nog  met vragen zitten, dan kunt u terecht bij onze Directeur Passend Onderwijs of één van de Afdelingscoördinatoren.