lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Ambelt Steenwijk

de Ambelt Steenwijk (SO)
’t Ravelijn
De Vesting 15
8332 GL Steenwijk
Tel.: 0521 – 71 25 00

Op de Ambelt in Steenwijk (speciaal onderwijs) krijgen leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar les in groepen van maximaal 15 leerlingen. In de les groep is een leerkracht en drie dagen per week een leraar ondersteuner aanwezig. De leerkracht wordt ondersteund door de commissie van begeleiding die bestaat uit de adjunct-directeur, de intern begeleider, de gedragswetenschapper en de maatschappelijk werker. Daarnaast is er ondersteuning van de autismecoach.
Er wordt gewerkt met reguliere lesmethodes die, indien nodig, aangepast worden aan de behoeften van de leerling. Regelmaat, structuur en rust zijn uitgangpunten. Er is veel aandacht voor zelfstandig werken.
Meer informatie over de Ambelt in Steenwijk vindt u op de website van de school.